Ana içeriğe atla Altbilgiye atla

Çerez Politikası

Çerez tercihlerinizi değiştirmek için tıklayın

İçindekiler

 1. İşlenilen veri türleri / diğer sitelere bağlantılar
 2. Kişisel ve kişisel olmayan verilerin toplanması ve kullanımı
 3. Çerezlerin kullanımı
 4. Web işaretçileri ve pikseller
 5. Takip ve Analiz
 6. Yeniden Hedefleme
 7. Kullandığımız çerezler
 8. Çerezleri ve benzer teknolojileri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak
 9. Sosyal Medya Ağları ile Etkileşim
 10. Haklarınız
 11. Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler
 12. İletişim

Bu internet sitesi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilmekte olup, sunucu hizmeti IT tedarikçimiz olan Amazon Web Services tarafından sağlanmaktadır. Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. Türkiye resmi kayıtlı ofisi, Türkiye’de Barbaros Mahallesi Begonya Sk. Nidakule. No:1/2 Batı Ataşehir – İstanbul’da bulunmaktadır.
 
Siteyi kullanmadan önce, kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve çerezleri nasıl kullandığımızı açıklayan bu şartları lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Bu siteyi kullanmanız şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.


1. İŞLENİLEN VERİ TÜRLERİ / DİĞER SİTELERE BAĞLANTILAR


Spoticar verdiğiniz bilgilerin korunmasına önem vermektedir. Bu site aracılığıyla farklı türlerde kişisel verileri topluyor ve işliyoruz. Topladığımız veriler şunlardır:
 

 • Kayıt olurken, hizmet talebinde bulunurken veya hizmetlerimizi ve internet sitemizi kullanırken bize verdiğiniz isim, adres, e-posta adresi ve kullanıcı olarak yüklediğiniz resim dosyaları gibi bilgiler.
 • Sitemizle ilgili bir sorunu bize bildirirken ihtiyacımız olan bilgiler.
 • Çerezler yoluyla toplanan bilgiler.

 
Daha fazla bilgi için bölüm 2’yi inceleyiniz.
 
Bu site, Spoticar ismini taşıyan diğer sitelere, bayilik sitelerine, yetkili servislerin sitelerine, diğer anlaşmalı firmaların sitelerine ya da sosyal medya sitelerine bağlantı verebilir. Diğer Spoticar sitelerine ya da üçüncü taraf sitelerine gitmenizi sağlayan bağlantılara tıkladığınızda söz konusu sitelerin kendi veri gizlilik politikaları olduğunu lütfen unutmayınız. İlgili siteleri kullanırken gizlilik politikalarını lütfen okuyunuz.
 
Bu sitede ayrıca başka Spoticar sitelerinden veya üçüncü tarafların sitelerinden içerik sağlayan iFrames (“Bilgi iletim birimleri”) mevcuttur. Bilgi iletim birimlerinde görüntülenen üçüncü kişi içeriklerinden Spoticar sorumlu değildir. Burada sunulan bilgilerin tek sorumlusu ilgili internet sitelerinin sahipleridir. Bağımsız internet sitelerinin içeriği üzerinde Spoticar’in herhangi bir kontrolü veya bunlarla ilgili bir sorumluluğu yoktur. Bu harici içerik, sadece ziyaretçilere kolaylık olması açısından sunulmaktadır. Dolayısıyla bu türden içerik barındıran bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, söz konusu üçüncü kişilerin sitelerinin çerezleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu çerezlerin dağıtılması üzerinde Spoticar’in herhangi bir kontrolü yoktur. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili üçüncü kişinin gizlilik politikasını inceleyin.
 
Üçüncü kişilerin internet siteleriyle ilgili olarak Spoticar’in herhangi bir şekilde sorumluluk veya yükümlülük altına girmeyeceğini lütfen not edin.


2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI HAKKINDA BİLGİ

 
1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı


Kişisel verileriniz sözleşmenin ifası kapsamında taleplerinizi karşılamak, ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve pazarlama ve pazar araştırması yapmak amaçlarıyla Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından işlenmektedir.
 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, 
Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası.
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Çerezler aracılığı ile toplanan bilgiler (Daha fazla bilgi için 7. Bölüm’e bakınız.)
 • Web sitemizi incelerken gerçekleştirmiş olduğunuz kullanıcı davranışınıza bağlı olarak, web site içerisinde bir test sürüşü talebi veya ilgilendiğiniz model ile ilgili bir kampanya reklamı gösterilebilir. (Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Bölüm 7'ye bakınız.)

 
2. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları
 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yetkili özel kişilere, yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir:
 

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası.
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması.

 
3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verileriniz Şirket tarafından çeşitli kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
 

 • Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurarak; kvkk@stellantis.com  & kvkkcikistalebi@stellantis.com adresine ya da Barbaros Mahallesi Begonya Sk. Nidakule. No:1/2 Batı Ataşehir – İstanbul adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
 
 
Kişisel verilerin korunması, aktarılması ve işlenmesine yönelik olarak daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politakasını inceleyiniz. (Bknz. https://www.spoticar.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-aydinlatma-metni)

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.


3. ÇEREZLERİN KULLANIMI


Bu site, elektronik posta mesajları, çevrimiçi hizmetler, reklamlar ve interaktif uygulamalar, hizmetlerimizi geliştirmek için “çerezler” kullanabilir.
 

 • “Çerez”nedir?


“Çerez”, web sunucumuz tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde (hard disk) bulunan tarayıcınızın çerez dosyasına gönderdiğimiz metin tabanlı bilgi dizisidir. Çerezlerin asıl amacı kullanıcıları tanımak ve web sunucumuzun, size Spoticar internet sitesinde kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve daha hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunmasına olanak vermektir.
 
Bazı çerezler bu internet sitesinin işlevselliği açısından önemlidir ve kullanıcılar ziyaret ettiğinde otomatik olarak etkinleştirilir.  Bazı çerezler kullanıcılara onların ihtiyaçlarına en uygun hizmetleri ve işlevleri sunmamızı ve internet sitesinin kolay ve hızlı bir şekilde çalışması için onlara sunduğumuz hizmeti özelleştirmemizi sağlar.
 
 

 • Bu sitede ne tür çerezler kullanılmaktadır?


Spoticar bu sitede üç farklı türde çerez kullanabilir:


Çerezler şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Zorunlu Çerezler
 • Performans Çerezleri
 • Kalıcı Çerezler

 
Zorunlu Çerezler, kullanıcılarımızın sitede dolaşmasını ve sitenin özelliklerini kullanmasını sağlar. Bu Çerezler olmadığında Araç Özellikleri, Bayi Bulma, Talep Formu gibi hizmetlerin sağlanması mümkün olmaz.

Zorunlu çerezleri kullanma amaçlarımız şunlardır:

 • İnternet sitesinin çalışır durumda olduğundan ve işlevlerinin doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak,
 • Araç Özellikleri sayfasındaki seçimlerinizi kaydedebilmenizi sağlamak ve
 • Bayi Bulma sayfasını kullanarak size en yakın bayiye ulaşmanızı kolaylaştırmak.

 
Performans Çerezleri

Performans çerezleri, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarıyla ilgili bilgi toplar. Bu çerezler internet sitemizin işlevselliğini artırmamızı, hangi bölümlerin müşterilerin ilgisini daha çok çektiğini tespit etmemizi ve reklam kampanyalarımızın etkinliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu sayede kullanıcılarımıza onların ihtiyaçlarına en uygun hizmet ve işlevleri sunmamız kolaylaşır.


Performans Çerezlerini kullanma amaçlarımız şunlardır:

 • Sitenin nasıl kullanıldığıyla ilgili istatistik üretmek,
 • Reklam kampanyalarımızın ne kadar etkili olduğunu öğrenmek ve
 • Kişisel olmayan kullanıcı davranışlarını inceleyerek sitenin performansını artırmak.
 • Performans çerezlerinin bir kısmı yetkili üçüncü taraflarca sağlanmaktadır, ancak bu çerezlerin yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmasına izin vermiyoruz.

 
‘Kalıcı Çerez’ adı verilen çerezler, kullanıcının tarayıcıyı kullanmadığı zamanlarda kullanıcının bilgisayarında veya cihazında depolanır. Ayarları ve tercihleri kaydetmek ve bir sonraki ziyarette sitenin kullanımının daha iyi olmasını sağlamak için kullanılır. Bu çerezlerin bir kısmı yetkili üçüncü kişiler tarafından sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezleri kullanma amaçlarımız şunlardır:

 • Kullanıcılarımızın ilgisini çekeceğini düşündüğümüz www.spoticar.com.tr tekliflerini sunmak,
 • Medya ve reklam ortaklarımıza ziyaretinizle ilgili bilgi vererek hedef kitleye yönelik reklam verebilmelerini sağlamak ve
 • Sitemiz üzerinden hizmet sunan ortaklarımızla bilgi paylaşmak. Bilgiler sadece hizmet, ürün veya işlev (ör. araç özellikleri sayfasında renk seçimi işlevi) sunmak için paylaşılır, başka bir amaçla kullanılmaz.

Kalıcı Çerezlerin bir kısmı yetkili üçüncü taraflarca sağlanmaktadır, ancak bu çerezlerin yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmasına izin vermiyoruz.


4. WEB İŞARETÇİLERİ VE PİKSELLER


Bu sitede web işaretçileri (“piksel etiketleri” olarak da bilinir) bulunmaktadır. Web işaretçisi genellikle 1 piksele 1 piksel boyutundan daha büyük olmayan, bir internet sitesine ya da elektronik postaya eklenmiş, sitede gezen ya da e-postayı gönderen kişinin kullanım alışkanlıklarına dair bilgi toplayan çoğu zaman şeffaf bir grafik görseldir. Web işaretçileri üçüncü şahıs teknolojiler tarafından kullanılmaktadır. Bu sitede kullanılan web işaretçileri Omniture Publish’indir ve kullanıcıların aktifliğini izlemek için kullanılmaktadır. Hangi bilgisayarın bir internet sitesine ne zaman ve nereden (ülke/şehir bazında) bağlandığı bilgisini takip etme imkanı sunmaktadır.


5. TAKİP VE ANALİZ


Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. Türkiye, Adobe Inc.’a ait analitik yazılım “Omniture Publish”i, pazarlama iletişimini devamlı geliştirmek için kullanmaktadır. Bu, kullanıcıların sitede geçirdiği süre, coğrafi konumu ve site kullanımlarına dair bilgi toplama imkanı sunmaktadır. Bu bilgi piksel etiketleri ve/veya çerezler ile toplanmaktadır. Piksel etiketleri ve/veya çerezler aracılığıyla toplanan bilgi anonimdir ve hiçbir kişisel veri ile bağlantılı değildir. Bu analiz için gereken tüm bilgiler ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San José şehrindeki Adobe Systems Incorporated şirketinin sunucularında depolanmaktadır. Bağımsız kullanımlar için Spoticar bu bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmamaktadır. Analizlere katılmak istemiyorsanız aşağıdaki linkten bu durumu bildirebilirsiniz: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html


6. YENİDEN HEDEFLEME

Yeniden hedefleme çerezlerini kullanarak kullanıcılarımıza ilgilerini daha çok çekecek teklifler sunabiliyoruz. Yeniden hedefleme çerezleri, tarayıcı açıkken internet kullanıcısının bilgisayarında veya cihazında depolanır. Bu çerezler, ortaklarımızın sitelerinde veya sosyal medya sitelerinde Spoticar ürünlerine ilgi duyan kullanıcılara Spoticar ürünü reklamlarının gösterilmesini sağlar.
 
Bu reklamların gösterilmesi çerez teknolojisi kullanılarak tamamen anonim bir şekilde yapılmaktadır. IP adresi gibi hiçbir kişisel veri depolanmaz ve kullanıcı profilleri kişisel verilerinizle ilişkilendirilmez.
 
Ayrıca, sizinle ilgili hiçbir kullanıcı verisi ortaklarla veya sosyal medya siteleriyle paylaşılmaz. Yapılan reklamlar tamamen anonimdir.


7. KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLER


Bu bölümde, sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi verilmektedir. Kullanılmasını istemediğiniz çerezler olduğunda, çerez isminin üzerine tıklayarak ilgili çerezi devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı çerezlerle ilgili devre dışı bırakma linki olmadığında, çerez kullanımını tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla da sınırlayabilirsiniz (bkz. Madde 8).
Bu çevrimiçi reklam takibi çerezleri, neleri görüntüleyip tıkladığınıza ve internet sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğinize bağlı olarak size ilgili çevrimiçi reklamları gösterir.
 

 • Araçlar: Google AdWords
 • Çerezler aracılığıyla toplanan data: Uygulanan çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitemizin sayfaları ve görüntülediğiniz veya tıkladığınız reklam kampanyaları hakkında bilgileri depolar.
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu bilgiler tercihlerinize uygun online reklamlar ve deneyimleri sunmak için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: https://www.google.com/policies/privacy/
 • Ayrılma: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

 • Araçlar: Doubleclick
 • Çerezler aracılığıyla toplanan data: Uygulanan çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitemizin sayfaları ve görüntülediğiniz veya tıkladığınız reklam kampanyaları hakkında bilgileri depolar.
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu bilgiler tercihlerinize uygun online reklamlar ve deneyimleri sunmak için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: https://www.google.com/policies/privacy/
 • Ayrılma: https://www.google.com/policies/privacy/

 

 • Araçlar: Facebook
 • Çerezler aracılığıyla toplanan data: Uygulanan çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitemizin sayfaları ve görüntülediğiniz veya tıkladığınız reklam kampanyaları hakkında bilgileri depolar.
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu bilgiler tercihlerinize uygun online reklamlar ve deneyimleri sunmak için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: https://www.facebook.com/policy.php
 • Ayrılma: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

 • Araçlar: Microsoft Advertising
 • Çerezler aracılığıyla toplanan data: Uygulanan çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitemizin sayfaları ve görüntülediğiniz veya tıkladığınız reklam kampanyaları hakkında bilgileri depolar.
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu bilgiler tercihlerinize uygun online reklamlar ve deneyimleri sunmak için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: Microsoft Ireland Operations Limited 
 • https://privacy.microsoft.com/tr-tr/privacystatement
 • Ayrılma: https://privacy.microsoft.com/tr-tr/privacystatement

 

 • Araçlar: Netmining
 • Çerezler aracılığıyla toplanan data: Uygulanan çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitemizin sayfaları ve görüntülediğiniz veya tıkladığınız reklam kampanyaları hakkında bilgileri depolar.
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu bilgiler tercihlerinize uygun online reklamlar ve deneyimleri sunmak için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: Netmining LLC
 • https://www.ignitionone.com/privacy-policy/
 • Ayrılma: https://www.ignitionone.com/privacy-policy/

 

 • Araçlar: Bing
 • Çerezler aracılığıyla toplanan data: Uygulanan çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitemizin sayfaları ve görüntülediğiniz veya tıkladığınız reklam kampanyaları hakkında bilgileri depolar.
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu bilgiler tercihlerinize uygun online reklamlar ve deneyimleri sunmak için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
 • Ayrılma: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

 • Araçlar: Twitter
 • Çerezler aracılığıyla toplanan data: Uygulanan çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitemizin sayfaları ve görüntülediğiniz veya tıkladığınız reklam kampanyaları hakkında bilgileri depolar.
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu bilgiler tercihlerinize uygun online reklamlar ve deneyimleri sunmak için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: https://twitter.com/en/privacy
 • Ayrılma: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

 • Araçlar: LinkedIn
 • Çerezler aracılığıyla toplanan data: Uygulanan çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitemizin sayfaları ve görüntülediğiniz veya tıkladığınız reklam kampanyaları hakkında bilgileri depolar.
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu bilgiler tercihlerinize uygun online reklamlar ve deneyimleri sunmak için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Ayrılma: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

 

 • Araçlar: MediaMath
 • Çerezler aracılığıyla toplanan data: Uygulanan çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitemizin sayfaları ve görüntülediğiniz veya tıkladığınız reklam kampanyaları hakkında bilgileri depolar.
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu bilgiler tercihlerinize uygun online reklamlar ve deneyimleri sunmak için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: http://www.mediamath.com/privacy-policy/
 • Ayrılma: http://www.mediamath.com/ad-choices-opt-out/

 

 • Araçlar: Google Tag Manager
 • Çerezler aracılığıyla toplanan data: Spoticar, bu web sitesinin işleyişini yönetmek için Google Tag Manager’I kullanmaktadır.
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Google Tag Manager, verileri yöneten etiket yönetimi çözümüdür.
 • Gizlilik bildirisi: https://www.google.com/policies/privacy
 • Ayrılma: https://www.google.com/policies/privacy/

 

 • Araçlar: Signal (Email: contact@brighttag.com)
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu çerezler, web sitemize gelen ziyaretçileri saymak ve web sitesinin nasıl kullanıldığını ölçmek için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: https://www.signal.co/privacy-policy/
 • Ayrılma: https://privacy.signal.co/opt-out.html

 

 • Araçlar: Adobe Analytics
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu çerezler, web sitemize gelen ziyaretçileri saymak ve web sitesinin nasıl kullanıldığını ölçmek için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: Adobe Systems - https://www.adobe.com/legal/terms.html
 • Ayrılma: https://www.adobe.com/legal/terms.html

 

 • Araçlar: IgnitionOne (Email: privacy@ignitionone.com)
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu çerezler, sitemiz vasıtasıyla belli kullanım alışkanlıklarına göre gösterilen kampanya, kupon ve indirim programlarını incelemek için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: IGNITIONONE, INC.
 • https://www.ignitionone.com/privacy-policy/
 • Ayrılma: https://www.ignitionone.com/privacy-policy/

 

 • Araçlar: Matomo
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu çerezler, web sitemize gelen ziyaretçileri saymak ve web sitesinin nasıl kullanıldığını ölçmek için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: https://matomo.org/privacy-policy/
 • Ayrılma: https://matomo.org/privacy-policy/

 

 • Araçlar: WyWy
 • Çerezler aracılığıyla toplanan data: Uygulanan çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitemizin sayfaları ve görüntülediğiniz veya tıkladığınız reklam kampanyaları hakkında bilgileri depolar.
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu bilgiler tercihlerinize uygun online reklamlar ve deneyimleri sunmak için kullanılır.
 • Gizlilik bildirisi: https://mediasynced.com/privacy-policy/
 • Ayrılma: https://mediasynced.com/privacy-policy/

 

 • Çerezin adı: Adobe Site katalizör
 • Çerezler ile Toplanan Veriler: Bu çerezler, üçüncü taraf kısıtlamaları nedeniyle varsayılan bir s_vi çerezinin mevcut olmaması durumunda, benzersiz bir ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır. Tek taraflı çerezleri uygulamak için kullanılmaz.
 • Toplanan verilerin kullanımı: Bu çerezler, site ziyaretlerini saymak ve siteyi kullanma amacını ölçmek için kullanılır.
 • Sağlayıcı: https://www.adobe.com/tr/privacy.html
 • Çereze izin ver veya engelle: https://www.adobe.com/tr/privacy.html

 

 • Çerezin adı: Adobe Test ve Hedef
 • Çerezler ile Toplanan Veriler: Çerez seviyesindeki veriler.
 • Toplanan verilerin kullanımı: Bu çerezler web sitemizin kullanımını optimize etmek için kullanımını inceler.
 • Sağlayıcı: https://www.adobe.com/tr/privacy.html
 • Çereze izin ver veya engelle: https://www.adobe.com/tr/privacy.html

 

 • Çerezin adı: [m] Insights Pixel
 • Çerezler aracılığıyla toplanan veriler: Çerez / cihaz kimliği; Sayfa URL'si / Uygulama Kimliği; Kullanıcı Aracısı Dize; IP adresi; Zaman Damgası; Makroları Etiketle (özellikle Stellantis ve Mediacom arasında kararlaştırıldığı gibi); Reklamveren kimliği.
 • Toplanan verilerin kullanımı: Toplanan veriler, ajansın / müşterinin ziyaretçilerin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlar. Bu veriler, aktivasyon için yeniden hedefleme bölümleri oluşturmak veya modelleme için tohumlar oluşturmak için kullanılabilir.
 • Çerez Sağlayıcısının Gizlilik Politikası: https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice
 • Çereze izin ver veya engelle: https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice

 

 • Çerezin adı: Appnexus
 • Çerezler ile Toplanan Veriler: Web sitesinde kullanıcı davranışının yanı sıra gördüğünüz veya görüntülediğiniz çevrimiçi reklamcılık
 • Toplanan verilerin kullanımı: Bu çevrimiçi reklam izleme çerezleri size alakalı çevrimiçi reklamları gösterir. Ziyaret ettiğiniz ve tıkladığınız reklamların yanı sıra, ziyaret ettiğiniz web sitemizin sayfalarını da kaydediyorsunuz.
 • Sağlayıcı: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy
 • Çereze izin ver veya engelle: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

 

 • Çerezin adı: Media Innovation Group
 • Çerezler ile Toplanan Veriler: Çerez seviyesindeki veriler.
 • Toplanan verilerin kullanımı:İizleme çerezleri, neleri görüntülediklerine veya tıkladıklarına ve web sitemizin ziyaret ettiğiniz sayfalarına dayanarak alakalı reklamlar sunar.
 • Sağlayıcı: http://www.themig.com/en-us/privacy.html
 • Çereze izin ver veya engelle: http://www.themig.com/en-us/privacy.html

 

 • Araçlar: INSIDER (Email: privacy@useinsider.com)
 • Data toplamanın ve işlemenin amacı: Bu çerezler, sitemiz vasıtasıyla belli kullanım alışkanlıklarına göre analizler yaparak, kişiselleştirilmiş bir website deneyimi sunar.
 • Gizlilik bildirisi:  https://useinsider.com/privacy-policy/
 • Ayrılma:  https://useinsider.com/privacy-policy/

 
8. ÇEREZLERİ VE BENZER TEKNOLOJİLERİ ETKİNLEŞTİRMEK VEYA DEVRE DIŞI BIRAKMAK


İnternet tarayıcınızın “Yardım” menüsünü kullanarak aşağıdaki konularda bilgi edinebilirsiniz:
 

 • Tarayıcının yeni çerez kabul etmesi nasıl engellenir?
 • Yeni bir çerez alındığında tarayıcının bilgilendirme mesajı göstermesi ayarı nasıl yapılır? 
 • Çerezler nasıl tamamen devre dışı bırakılır?

 
Çerezler devre dışı bırakıldığında, www.Spoticar.com.tr üzerindeki bayi bulma, araç özellikleri gibi içeriğin büyük bir kısmını da devre dışı bırakmış olursunuz ve kullanıcıya yönelik teklifler doğru bir şekilde görüntülenmeyebilir. Bunu önlemek için çerezlerin devre dışı bırakılmamasını öneriyoruz.
 
Daha fazla bilgi edinmek isterseniz başvurabileceğiniz çok sayıda çevrimiçi kaynak mevcuttur. Örneğin bkz.: http://www.allaboutcookies.org

9. SOSYAL MEDYA AĞLARI İLE ETKİLEŞİM


Sosyal Medya vasıtasıyla müşteri hizmetleri ve yardım
 
Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. Türkiye ile iletişime geçmek için Sosyal Medya Kanallarını da kullanabilirsiniz. Örneğin bize Sosyal Medya Kanallarını kullanarak bir mesaj veya ileti gönderirseniz, iletişime geçtiğiniz konu hakkında aynı Sosyal Medya Kanalını kullanarak sizi bilgilendirmek için mesajınızdaki veya iletinizdeki bilgileri kullanabiliriz. Talep ettiğiniz yardımı size sağlayabilmek için, konunun detayları, isim, araç şasi numarası, telefon, konum (il/ilçe) gibi ve/veya aracın markası, modeli ve yılı gibi ilave bilgileri doğrudan veya özel mesaj yoluyla göndermenizi isteyebiliriz. Gönderdiğiniz bilgiler doğrudan pazarlama için kullanılmayacaktır. Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi amaçlı piyasa araştırması, sadece toplu (anonim) veri üzerinden gerçekleştirilecektir.
 
Mesajınızda veya iletinizde (etnik köken, siyasi görüş, dini veya felsefi inançlar, sağlık gibi) hassas bilgilere lütfen yer vermeyiniz. Kamuya açık Sosyal Medya Kanallarındaki mesajlarınızın herkes tarafından okunabileceğini dikkate alınız.
 
Sosyal Medya Bağlantıları
 
Web sayfamız sosyal ağlara bağlantılar içerir.
 
Web sitemizi ziyaret ederken kişisel verilerinizi korumak için sosyal eklentileri kullanmıyoruz. Bunun yerine, sosyal medya platformlarına kolay paylaşım sağlayarak HTML linkleri web sitesine yerleştirilmiştir. Bağlantıları web sitesine gömmek, web sitemizden bir sayfa açarken çeşitli sosyal medya ağ sunucularıyla doğrudan bağlantıyı engeller. Düğmelerden birine tıklandığında, bir tarayıcı penceresi açılır ve kullanıcıyı ilgili servis sağlayıcı web sitesine yönlendirir (giriş yaptıktan sonra) “Beğen” veya “Paylaş” düğmesi kullanılabilir.
 
Veri işlemenin amacı, kapsamı ve kişisel verilerinizin sağlayıcı web siteleri tarafından kullanılması ve mahremiyetinizi korumak için haklarınız ve olası ayarlarınız hakkında daha fazla bilgi için, lütfen ilgili servis sağlayıcının veri koruma bilgilerine bakın.
 
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
You Tube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/impressum

10. HAKLARINIZ


KVKK’nın 11. maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. Türkiye’ye başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen müşterilerimiz,

 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Açık rızaya dayalı işleme halinde her zaman, 6698 sayılı Kanun ile öngörülen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenme halinde işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

 
Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).
 
Yukarıda anılan haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde lütfen, kvkk@stellantis.com  & kvkkcikistalebi@stellantis.com adresine eposta gönderiniz.
 
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. Türkiye tarafından her zaman güncellenebilir. (örn. Adres değişikliği)


11. GİZLİLİK POLİTİKAMIZDAKİ DEĞİŞİKLİKLER


Gizlilik politikamızdaki değişiklikler bu sayfadan duyurulacaktır. Güncelleme ve değişiklikler için gizlilik politikamızı lütfen düzenli aralıklarla kontrol ediniz.


12. İLETİŞİM


Bu gizlilik politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da talebiniz olması durumunda bizimle şu şekilde iletişime geçebilirsiniz:
 
Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.
Barbaros Mahallesi Begonya Sk. Nidakule. No:1/2 Batı Ataşehir – İstanbul 
T: 0216 227 68 78 
E-posta: kvkk@stellantis.com  & kvkkcikistalebi@stellantis.com 
 
Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin:
E-posta: kvkk@stellantis.com  & kvkkcikistalebi@stellantis.com 
 
T: 0216 227 68 78
 
Kişisel Veri Koruma Sorumlusu:
E-posta: kvkk@stellantis.com  & kvkkcikistalebi@stellantis.com 
 
 
Versiyon: Nisan 2018
 
Şirketle ilgili tüm detaylara erişmek için Yasal Uyarı’yı inceleyin.

 

Çerez Kullanım Onayı